ES / CA

Avís Legal
Informació general

Cedinsa Concessionària S.A. (en endavant Cedinsa) és una societat mercantil que té com a finalitat principal la construcció i explotació d'infraestructures. Cedinsa està domiciliada a Barcelona, en la Avinguda Josep Tarradellas 38, planta 6, 08029, amb CIF A-63929913, inscrita en el registre mercantil de la província de Barcelona, Tomo 43189, folio 60, hoja 312523, inscripción 64.

Garantia de protecció de dades personals

L'usuari dóna el seu consentiment exprés i, per tant, autoritza Cedinsa a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, rebre informació de les activitats i serveis propis de Cedinsa, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Cedinsa o les empreses del seu grup puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

En compliment del que es disposa en aquesta mateixa llei, l'usuari que es registri o que en les comunicacions faciliti les seves dades de caràcter personal pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel.lació sobre les dades facilitades adreçant-se per correu certificat a Cedinsa (a les oficines del carrer Avinguda Josep Tarradellas 38, planta 6, 08029, Barcelona), en els termes que preveu aquesta llei i altres normes que la desenvolupen, així com en el disposat en la llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (llei 34/2002, d'11 de juliol).

Drets sobre la propietat intel.lectual i industrial de Cedinsa.net

Tots els drets de propietat industrial i intel.lectual del web www.cedinsa.net i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudios, vídeos, dissenys, creativitats, programari) pertanyen a Cedinsa o, si escau, a terceres persones.

Tots els drets reservats. En virtut dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel.lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, fins i tot en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Cedinsa. Així doncs, l'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel.lectual i industrial titularitat de Cedinsa, i podrà visualitzar els elements dels diferents webs i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar- los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal.lat en les pàgines de Cedinsa.

Cedinsa proporciona l'accés a tot tipus d'informacions, serveis o dades a través del seu web respectiu que poden pertànyer a terceres persones. En aquest cas Cedinsa no es fa responsable d'aquests esmentats continguts ni de les reclamacions que es puguin derivar de la qualitat, la fiabilitat, l'exactitud o la correcció.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els de fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que Cedinsa pugui oferir al seu web respectiu, i a no fer-los servir per a incórrer en activitats il.lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal: difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il.legal, d'apologia del terrorisme o en contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cedinsa, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats o d'altres no expressament detallats.

Cedinsa es reserva el dret de fer sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu web, i en podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què apareguin presentats o localitzats.

Cedinsa perseguirà l'incompliment de les condicions anteriors i qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en els seus webs i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

En el cas que al web hi hagués enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'internet, Cedinsa no hi exercirà cap tipus de control, ni sobre els altres webs ni sobre els continguts.

En cap cas Cedinsa assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l'exactitud, l'amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'internet.

Cedinsa tan sols autoritza a esmentar els seus continguts en altres webs amb el tractament que considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas no reprodueixin, sense autorització, els continguts de Cedinsa.net. En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a aquest web propietat de Cedinsa i n'ha de poder percebre l'adreça URL al seu navegador.

Cedinsa no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Cedinsa, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de Cedinsa.

La utilització del web Cedinsa.net implica l'acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, i per tant, és necessari que es llegeixin atentament. També hi ha alguns serveis oferts en aquests webs sotmesos a condicions particulars pròpies que complementen les d'aquest avís legal i, per tant, cal llegir-les i haver-les acceptat prèviament.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment d'aquesta clàusula i el respecte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


 
CEDINSA - Avinguda Josep Tarradellas 38, planta 6, 08029 - Barcelona - Tel. 93 229 10 60 - Fax 93 229 00 33
Mapa web | Avís legal | Codi Ètic | Política de Qualitat, Medi Ambient i Eficiència Energètica